Διακριβωση

 

Κάθε πότε

 • Συστήνουμε την διακρίβωση του εξοπλισμού κάθε 2 χρόνια, και αν κάνετε χρήση της κάμερας για ποιοτικό έλεγχο ή για ανάπτυξη προϊόντος κάθε 1 χρόνο. Αναλαμβάνουμε όλη την επικοινωνία με την FLIR, την παραλαβή της κάμερας από τον χώρο σας, την αποστολή της κάμερας, και τελικά την παράδοσή της στον χώρο σας.

 

 

Κόστος

 • Εξαρτάται από τον τύπο της κάμερας και τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της FLIR. Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες και για την σύνταξη προσφοράς.

 

 

Διάρκεια

 • Υπολογίστε ότι η κάμερα θα σας επιστραφεί ύστερα από περίπου 3 εβδομάδες από την ημέρα που θα την παραλάβουμε. Πάντοτε ενημερώνουμε την FLIR για το επικείμενο service ώστε φτάνοντας στις εγκαταστάσεις τους να μην χαθεί χρόνος σε αναμονή. 

 

 

Πιστοποιητικό

 • Η διακρίβωση / βαθμονόμηση συνοδεύεται από έκδοση νέου επίσημου πιστοποιητικού.
 
calibration certificate

Βαθμονόμηση / διακρίβωση / επαλήθευση / calibration / διαπίστευση

 • Βαθμονόμηση (για όργανα μέτρησης) σημαίνει δημιουργούμε μετρητική κλίμακα και την χωρίζουμε σε βαθμούς. Είναι η ρύθμιση της κλίμακας του οργάνου ώστε το όργανο να παρουσιάζει σωστές ενδείξεις.
 • Η διακρίβωση είναι η μέθοδος με την οποία προσδιορίζουμε την ικανότητα ενός οργάνου να μετράει σωστά, συνήθως χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο αναφοράς.
 • Η επαλήθευση είναι ο έλεγχος που γίνεται συνήθως εσωτερικά προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό συνεχίζει να μετράει σωστά. Στα σεμινάρια μας αναφερόμαστε και σε τέτοιες απλές μεθόδους επαλήθευσης.
 • Στα αγγλικά η λέξη calibration χρησιμοποιείτε και για τις δυο έννοιες, βαθμονόμησης και διακρίβωσης.
 • Η διαπίστευση αφορά την αξιολόγηση της ικανότητας και της τεχνικής επάρκειας ενός εργαστηρίου να διενεργεί δοκιμές/ διακριβώσεις, η οποία οδηγεί στην έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού διαπίστευσης.

 

 

ISO

 • Η διακρίβωση / βαθμονόμηση του εξοπλισμού είναι υποχρεωτική εάν στις διαδικασίες σας χρησιμοποιείτε εξοπλισμό για τον ποιοτικό ή άλλους επίσημους  ελέγχους. 

 

 

Γιατί είναι σημαντική η διακρίβωση (calibration)

 • Η λειτουργία του αισθητήρα και η χρήση της κάμερας, προκαλεί με τον χρόνο μικρή μετατόπιση στο πώς μεταφράζει ο αισθητήρας την ενέργεια στο περιβάλλον.
 • Τυχόν αποκλίσεις δεν γίνονται αντιληπτές.
 • Η διακρίβωση είναι σημαντική όταν κάνετε χρήση φακών.
 • Γίνεται ενημέρωση και αναβάθμιση του λογισμικού.
 • Ελέγχεται η κατάσταση των pixels. Αν κάποια από αυτά είναι εκτός λειτουργίας, αυτό δεν θα γίνει ποτέ αντιληπτό από εμάς, διότι δεν αφορά τα pixels της οθόνης αλλά του αισθητήρα. Αν κάποια pixels έχουν καταστραφεί, ειδικοί αλγόριθμοι αναλαμβάνουν να υπολογίσουν κατ’ εκτίμηση την ενέργεια, με οδηγό το τι διαβάζουν τα γειτονικά pixel.
 • Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η εικόνα που βλέπουμε είναι ακριβής διότι αυτό επηρεάζει την λήψη αποφάσεων για την συντήρηση του εξοπλισμού μας καθώς επίσης και την καμπύλη τιμών (όταν χρησιμοποιούμε τις τιμές της μέτρησης για την δημιουργία γραφημάτων ώστε να εκτιμήσουμε την συμπεριφορά του εξοπλισμού μέσα στον χρόνο).

 

 

Πατήστε εδώ για να επισκευθείτε το site της FLIR

και να διαβάσετε τα σημεία που ελέγχονται

όταν η κάμερα αποστέλλεται για διακρίβωση.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα πακέτα διακρίβωσης για την σειρά Τ (.pdf, 0.5 Mb)