Εφαρμογες

 

Παράδειγμα εφαρμογών

 • Ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Γραμμές παραγωγής (drives, διάφορα μοτέρ, αντλίες, ιμάντες)
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις (θερμικές γέφυρες, υγρασίες, διαφυγή θερμού / ψυχρού αέρα, θερμο-υδραυλικά δίκτυα)
 • Διαρροές νερού
 • Φωτοβολταϊκά πάνελ
 • Εναέριες επιθεωρήσεις

χωρίς η λίστα αυτή να εξαντλεί το φάσμα των εφαρμογών για τις οποίες υπάρχει έντονο θερμογραφικό ενδιαφέρον.

 

 

 

Ειδικότερα

 

 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

 • ​Ισορροπία φάσεων / φορτίων
 • Αντίσταση στα σημεία συνδέσεων
 • Υπερθέρμανση 
 • Υπερφόρτωση
 • Σφάλματα σε διακόπτες και ρελέ
 • Μετασχηματιστές

 

Στατιστικά

 • Το 95% των θερμοκρασιών εκτός ορίων δεν είναι από υπερφόρτωση.
 • Το 90% των ηλεκτρολογικών προβλημάτων είναι στα σημεία συνδέσεων.
 • Το 1/3 των ασφαλιστικών αποζημιώσεων αφορά ηλεκτρολογικά προβλήματα.

 

 


Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

 • Υπερθέρμανση κινητήρων (άξονας, ιμάντας, ρουλεμάν)
 • Μη αποτελεσματική ψύξη
 • Ελαττωματικά στοιχεία μηχανών

 

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις

 • Εντοπισμός στενώσεων στις σωληνώσεις
 • Εντοπισμός λεπτότερων τοιχωμάτων σωληνώσεων λόγω εσωτερικής διάβρωσης
 • Εντοπισμός διαρροών σωληνώσεων
 • Απόδοση ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Προβληματικές μονώσεις και κρυφές υγρασίες
 • Διαρροές από κατεστραμμένη μόνωση της ταράτσας / του υπαίθριου χώρου
 • Θερμική απόδοση κτιρίων