Εισαγωγη στην Θερμογραφια

 

  • Το σεμινάριο αυτό σας εισαγάγει στην βασική έννοια της θερμογραφίας, θεωρία και εφαρμογές, και βασικές λειτουργίες θερμοκάμερας.
  • Μάθετε τα βασικά που χρειάζεται να γνωρίζετε ώστε να κάνετε χρήση μιας θερμοκάμερας.

 

 

 

Εφαρμογές

Χρήση θερμογραφίας σε περιβάλλον ηλεκτρολογικό / μηχανολογικό αλλά και σε κτίρια για υγρασίες.

 

 

Περιγραφή

 

1.         Σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας της θερμογραφίας, βασικές έννοιες, Συντελεστής Εκπομπής Ενέργειας, Ανακλώμενη Θερμοκρασία Περιβάλλοντος.

2.         Πρακτική και χρήση Θερμοκάμερας σε διαφορετικές συνθήκες μέτρησης.

3.         Χρησιμότητα και εφαρμογές της θερμογραφίας σε ηλεκτρολογικές και βιομηχανικές επιθεωρήσεις.

4.         Ερμηνεία αποτελεσμάτων.

5.         Πραγματικά παραδείγματα σχετικά με την Εκπομπή και την Ανακλώμενη Θερμοκρασία Περιβάλλοντος.

6.         Έννοια της προληπτικής συντήρησης.

 

 

Σε ποιόν απευθύνεται το σεμινάριο

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για αυτούς που επιθυμούν να κάνουν εισαγωγή στην θερμογραφία, να γνωρίσουν πως λειτουργεί μια θερμοκάμερα, που επιθυμούν να κατανοήσουν πως μπορούν να ωφεληθούν στην εργασία τους, και πως να χρησιμοποιήσουν την θερμογραφία ώστε όχι μόνο να μειώσουν το κόστος συντήρησης αλλά κυρίως για να προστατεύσουν τα στοιχεία της εγκατάστασης και γενικότερα την περιουσία.

 

 

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή

Παρόλο που οι συμμετέχοντες είναι κυρίως μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι, δεν χρειάζεται να έχετε κανένα τεχνικό υπόβαθρο. Το σεμινάριο θα φανεί εξαιρετικά ωφέλιμο και σε στελέχη διοικητικά και οικονομικού σχεδιασμού.

 

 

Βεβαίωση συμμετοχής

Θα σας παραδοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Η συμμετοχή σας σε αυτό το σεμινάριο προσμετράται ως προς το πλήρες σεμινάριο θερμογραφίας (διάρκειας μιας εβδομάδας), και σαν γνώση και ως οικονομικό όφελος.

 

 

Κόστος

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερή περιγραφή. Εφόσον παρακολουθήσετε το πιστοποιημένο σεμινάριο επιπέδου 1 σε εύλογο χρόνο, το κόστος του εισαγωγικού σεμιναρίου θα αφαιρεθεί ολόκληρο από τα δίδακτρα του πιστοποιημένου σεμιναρίου. 

 

 

 

Πρόγραμμα 2ήμερου σεμιναρίου

 

 

1η Ημέρα

2η Ημέρα

 

 

 

09:00

Υποδοχή - Γνωριμία

Χαρακτηριστικά θερμοκάμερας και αισθητήρα

09:15

Εισαγωγή στην Θερμογραφία, βασικές αρχές

Χρήση θερμοκάμερας

10:15

Εφαρμογές θερμογραφίας

Βασικές αρχές θερμοδυναμικής

11:00

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Επανάληψη

11:15

Διάλειμμα

11:30

Εφαρμογές και ερμηνεία αποτελεσμάτων

Προληπτική συντήρηση

12:15

Ιδιότητες υλικών, εκπομπή, ανάκλαση

Πρακτική άσκηση, προετοιμασμένα πειράματα

13:00

Ερωτήσεις, τέλος ημέρας

Ερωτήσεις, τέλος σεμιναρίου