Γιατι ειναι χρησιμη η θερμογραφια

 
Η χρησιμότητα της θερμογραφίας είναι μοναδική:
 
 
 

1. Δεν υπάρχει επαφή, η παρατήρηση γίνεται εξ αποστάσεως, και κατά την διάρκεια πλήρους λειτουργίας της εγκατάστασης

1.1 Ασφάλεια στην διάγνωση διότι δεν πλησιάζουμε κοντά στον εξοπλισμό

1.2 Παρατηρούμε στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε

1.3 Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούμε να πλησιάσουμε λόγω διάταξης του εξοπλισμού π.χ. εναέριες ταινίες μεταφοράς, μοτέρ σε ύψος από το έδαφος, εξοπλισμός πίσω από άλλα στοιχεία, σωληνώσεις / αγωγοί που τρέχουν παράλληλα στην οροφή, θόλοι κτιρίων 

1.4 Η πρόσβαση στον εξοπλισμό δεν είναι πάντα εφικτή  

1.5 Διάγνωση σε κινούμενα / περιστρεφόμενα μέρη

1.6 Μέθοδος μη παρεμβατική, παρατηρούμε την ακτινοβολία που με φυσικό τρόπο εκπέμπει παθητικά το αντικείμενο (αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως θερμότητα)

1.7 Σχεδόν πάντα η επιφάνεια δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία

1.8 Παρατήρηση θερμοκρασιών στην επιφάνεια αλλά και εσωτερικών σφαλμάτων (μέσω της μετάδοσης της θερμότητας)

1.9 Υπολογισμός θερμοκρασίας σε αντικείμενα σύνθετης γεωμετρίας

 
 
 
 
 
 
 

2. Είναι δύο διαστάσεων

2.1 Επιτρέπει την σύγκριση μεταξύ περιοχών του εξοπλισμού

2.2 Είναι εφικτή η μέτρηση θερμοκρασίας μεταξύ 2 ή περισσότερων σημείων 

2.3 Παρατηρούμε και την συνολική εικόνα και συμπεριφορά του εξοπλισμού, όπως επίσης και την προβληματική περιοχή ή το τμήμα του εξοπλισμού που παρουσιάζει ενδιαφέρον

2.4 (Συνήθως) δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε από πριν το ακριβές σημείο της μέτρησης, μπορούμε να αποφασίσουμε είτε κατά την διάρκεια της διάγνωσης είτε με ανάλυση της εικόνας με χρήση λογισμικού

2.5 Είναι εφικτή η σύγκριση και η ανάλυση θερμικών μοτίβων. Η θερμογραφία οπτικοποιεί τα θερμικά μοτίβα. Δηλαδή δημιουργεί εικόνα του πως κατανέμεται η θερμότητα στον εξοπλισμό.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Η παρατήρηση γίνεται σε πραγματικό χρόνο (με μηδενική καθυστέρηση)

3.1 Η σάρωση (scanning) και η παρατήρηση γίνονται άμεσα, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στιγμιαία

3.2 Είναι εφικτή η παρατήρηση σημείων και στοιχείων όπου ο τρόπος που κατανέμεται η θερμότητα αλλάζει γρήγορα