Γιατι η θερμογραφια ειναι σημαντικη

 

 

 

 

Αυξημένη θερμοκρασία 

 • Μειωμένος χρόνος ζωής

 

 

Προληπτικός έλεγχος

 • Μειωμένα έξοδα συντήρησης / επιδιόρθωσης 
 • Προτεραιότητα στις σημαντικές εργασίες 
 • Ελαχιστοποίηση πιθανότητας διακοπής λειτουργίας

 

 

Προστασία εγκατάστασης 

 • Προστασία περιουσίας

 


Διοίκηση

 • Τα αποτελέσματα ελέγχονται και διαβάζονται από μη τεχνικούς
 • Η αναφορά που δημιουργούμε αποτελεί αρχείο και για τον υπεύθυνο συντήρησης αλλά και για την διοίκηση

 


Ύστερα από ανακαίνιση

 • Δημιουργείται σημείο αναφοράς ! 
 • Γνωρίζουμε τα θερμικά φορτία όταν η εγκατάσταση είναι καινούργια ώστε κάθε επόμενη μέτρηση να συγκρίνεται με την προηγούμενη

 

 

Στο μεσοδιάστημα

 • Παρατηρούμε και αντιμετωπίζουμε προβλήματα, διορθώνονται λάθη

 


Ύστερα από επισκευή

 • Επιβεβαιώνουμε ότι η επισκευή έχει καλώς

 


Διότι

 • Διότι αν μέρος της εγκατάστασης είναι σε καλή κατάσταση, τότε γνωρίζετε που δεν χρειάζεται να γίνει έξοδο

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο (.pdf, 0.2 Mb)