Πιστοποιητικο θερμογραφου

Σε ποιόν απευθύνεται το σεμινάριο

 

Σε εσάς που:

 • Θέλετε να μειώσετε τα κόστη της συντήρησης
 • Θέλετε να αποφύγετε τα λάθη στις μετρήσεις (τα οποία είναι δεδομένο ότι υπάρχουν)
 • Θέλετε να εντάξετε την θερμογραφία στο πρόγραμμα συντήρησης σαν μέθοδο ελέγχου
 • Προσανατολίζεστε σε condition-based συντήρηση (συντήρηση με κριτήριο την κατάσταση /φθορά /ηλικία). 
 • Συμμετέχετε με οποιοδήποτε τρόπο στην βελτιστοποίηση του πλάνου συντήρησης.

 

 

 

Περιγραφή

 

Στο σεμινάριο διδάσκονται:

 • ο χειρισμός του εξοπλισμού για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων
 • ο τρόπος λήψης θερμοκρασιών και μετρήσεων ακριβείας με τον συνυπολογισμό επιδράσεων όπως του emissivity (συντελεστής ακτινοβολίας) και της απόστασης
 • η βασική ερμηνεία θερμογραφημάτων μέσω εργαστηριακών ασκήσεων
 • πως να εκτιμήσετε μια μέτρηση
 • ο τρόπος αποφυγής σημαντικών σφαλμάτων
 • οι έμμεσες έναντι των άμεσων μετρήσεων
 • πραγματικά θερμά σημεία έναντι σημαντικών ανακλάσεων
 • πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ποιοτική ή ποσοτική θερμογραφία
 • μια ευρεία σειρά θερμογραφικών εφαρμογών.

 

 

Γενική επισκόπηση θεματικών ενοτήτων

 • Εισαγωγή
 • Επισκόπηση εφαρμογών θερμογραφίας
 • Βασικές ρυθμίσεις και χειρισμοί της θερμικής κάμερας
 • Γενική ξενάγηση στο  interface χειρισμού της κάμερας, περιγραφή των μενού και πλοήγηση, τεχνικές χειρισμού, συμβουλές και βασικά στοιχεία για την λήψη μιας σωστής θερμικής εικόνας
 • Βασικές αρχές θερμοδυναμικής
 • Μεταφορά θερμότητας
 • Βασικές αρχές επιστήμης υπέρυθρου
 • Θερμογραφικές Μετρήσεις - Thermal Measurement
 • Εφαρμογές (Η/Μ και κτιριακές)
 • Εξετάσεις

 

 

Εργαστήρια

 • Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα κάνετε χρήση της θερμοκάμερας.
 • Θα παρατηρήσετε με ποιο τρόπο διαφορετικά υλικά έχουν διαφορετική συμπεριφορά στο υπέρυθρο.
 • Με την καθοδήγησή μας θα ρυθμίσετε παραμέτρους της κάμερας.
 • Θα παρατηρήσετε τα πειράματα τα οποία διεξάγονται και αποτελούν μέρος της ύλης.
 • Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που έχουμε στην διάθεσή μας, ο οποίος είναι σχεδιασμένος (επί τούτου για το σεμινάριο) να παράγει σφάλματα και να προσομοιώνει πραγματικές συνθήκες, με χρήση της θερμοκάμερας θα διαγνώσετε αυτά τα σφάλματα.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιστοποίηση

Στο τέλος του σεμιναρίου συμμετέχετε σε εξετάσεις και κατόπιν επιτυχίας αποκτάτε την Πιστοποίηση Θερμογράφου Επιπέδου Ι απο το Infrared Training Center. Το όνομά σας επίσης καταχωρείται στο μητρώο θερμογράφων του Infrared Training Center. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Level I δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης του Level II.

 

 

Κόστος

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου επιπέδου 1 (.pdf 0.2 Mb)

 

Πατήστε εδώ για να δείτε δείγμα πιστοποιητικού επιπέδου 1 (.pdf 0.4 Mb)