Διασφαλιση ποιοτητας διδασκαλιας

Ως επίσημος φορέας προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις συνθήκες διδασκαλίας και καταβάλουμε συνεχή προσπάθεια για την ποιοτική αναβάθμιση του σεμιναρίου.


Το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 90% και σε αυτή την επιτυχία συντελούν τα εξής:

  • το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται από έμπειρους θερμογράφους μηχανικούς επιπέδου 2 
  • διενεργούμε θερμογραφικούς ελέγχους επί 15 χρόνια
  • δεν διενεργούμε θερμογραφικούς ελέγχους σε αραιά διαστήματα, αλλά η θερμογράφηση αποτελεί κύρια υπηρεσία μας
  • φροντίζουμε ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος να εξοικειωθεί επαρκώς με την χρήση της θερμοκάμερας
  • ο εκπαιδευόμενος εξασκείται σε εξοπλισμό που αναπαράγει βλάβες και σε περιβάλλον προσομοίωσης.  

Η φόρμα αξιολόγησης τοποθετείται από τον εκπαιδευόμενο μέσα σε φάκελο του ITC, σφραγίζεται από τον εκπαιδευόμενο, και αποστέλλεται στο ITC. 

 


Ποσοστά επιτυχίας
 

90% ποσοστό επιτυχίας των εκπαιδευομένων στις εξετάσεις

♦ 4.43 (με άριστα το 5) ο γενικός μέσος όρος, με βάση την φόρμα αξιολόγησης που ο εκπαιδευόμενος συμπληρώνει στο τέλος του σεμιναρίου

 Δείτε την φόρμα που συμπληρώνεται από τον εκπαιδευόμενο (.pdf, 0.4 Mb)